Žmonės svajoja apie geresnį darbą!

okaycv
PERSONALO AKADEMIJOS klientė –
KLAIPĖDOS VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS, didžiausias (virš 200 darbuotojų) profesionalus meno kolektyvas Vakarų Lietuvoje.
Muzikinis teatras Klaipėdos, Vakarų Lietuvos žiūrovams ir svečiams pristato aukščiausio profesinio lygio muzikinius spektaklius bei koncertines programas.

Sėkmingai veikiančiam kūrybiniam kolektyvui darbui Klaipėdoje ieškome

PERSONALO IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VEDĖJO (-OS) (Klaipėda)

Pasiūlymas galioja nuo 2020-01-06 iki 2020-02-05


• Planuoti, organizuoti ir kontroliuoti skyriaus darbuotojų veiklą;
• Organizuoti teatro darbuotojų priėmimą, profesinę adaptaciją, atostogų suteikimą ir kitas procedūras, numatytas LR darbo kodekse, teatro kolektyvinėje sutartyje;
• Organizuoti kultūros ir meno darbuotojų atestaciją;
• Organizuoti teatro darbuotojų pareigybių sąrašų, pareigybių aprašymų rengimą, konsultuoti struktūrinių padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais;
• Teikti siūlymus ir diegti naujus darbuotojų motyvavimo būdus, kurti ir įgyvendinti darbuotojų motyvavimo sistemą;
• Sisteminti ir analizuoti darbuotojų kvalifikacijos kėlimo poreikį, skatinti darbuotojus kelti kvalifikaciją, organizuoti vidinius darbuotojų mokymus, seminarus;
• Vykdyti asmens duomenų apsaugos pareigūno funkcijas.
• Aukštasis išsilavinimas;
• Darbo patirtis žmogiškųjų išteklių valdyme nuo 3 metų;
• Labai geras LR Darbo teisę reglamentuojančių dokumentų ir tvarkų išmanymas;
• Geras rusų ir vidutinis anglų kalbos mokėjimas;
• Pozityvumas, komunikabilumas ir kūrybinis mąstymas.
• Nuo 830 eurų/mėn. iki 970 eurų/mėn. (priklausomai nuo patirties) fiksuotą atlyginimą ir periodines premijas už darbo efektyvumą;
• Nuolatinius profesinės kvalifikacijos kėlimo kursus;
• Ilgalaikio profesinio užimtumo perspektyvas.

Konfidencialumas garantuojamas

Kandidatuoju į šias pareigas Grįžti į pasiūlymų sąrašą