Žmonės svajoja apie geresnį darbą!

okaycv

Pilnoji atranka

Ši paslauga tinka, kai organizacijoms reikia:
 • Aukščiausio, aukšto ir vidutinio lygio vadovų;
 • Labai kvalifikuotų ir vidutinės kvalifikacijos specialistų;
 • Retų „deficitinių“ ir populiarių profesijų darbuotojų;
 • Retai ir dažnai pasitaikančių darbuotojo kompetencijų, gebėjimų ar išsilavinimo;
 • Profesinio tinkamumo garantijos įdarbintam kandidatui bandomojo laikotarpio metu;
 • Naujų darbuotojų 21-60 kalendorinių dienų laikotarpyje.
 Taip pat, kai organizacijos:
 • Neturi patyrusių personalo specialistų, galinčių kvalifikuotai ieškoti kandidatų ir juos atrinkinėti;
 • Savarankiškai ieškojo naujų darbuotojų, bet tinkamų kandidatų nerado.
Paslaugos teikimo eiga:
 • Darbdavio situacijos išsiaiškinimas;
 • Paslaugos teikimo sutarties sąlygų suderinimas;
 • Tinkamų kandidatų paieška Personalo akademijos TOP CV sistemoje ir įvairiose CV duomenų bazėse;
 • Įvairių metodų atrankiniai vertinamieji pokalbiai su tinkamais kandidatais;
 • 4-7 kandidatų, atitinkančių darbdavio reikalavimus lygiais “gerai” ir “labai gerai”, pristatymas;
 • Aktyvus dalyvavimas kandidatų pristatymuose ir kandidatų tinkamumo aptarimuose;
 • Įdarbinimui pasirinktų kandidatų vertinimas testais, klausimynais ir probleminių situacijų pateikimu*.
Daugiau informacijos apie Jūsų unikalų atvejį suteiksime, užregistravus užklausą.


 
* Pasirenkami kandidatų kompetencijų vertinimai (bet kurie du vertinimo metodai):

 • Komercinių kompetencijų ir gebėjimų indeksas (10 kompetencijų ir savybių);
 • Įtakos darymo kitiems žmonėms indeksas (5 gebėjimai);
 • Klientų aptarnavimo standartų profilis (10 gebėjimų);
 • Nešabloninio (kūrybinio) mąstymo testas;
 • Darbo atlikimo produktyvumo ir (dėmesio koncentracija ir klaidos) testas;
 • Lojalumo organizacijai testas;
 • Gyvenimo vertybių klausimynas;
 • Elgesio konfliktinėse situacijose testas;
 • Darbo motyvų (15) profilis;
 • Pardavimų kompetencijų (40 probleminių situacijų) testas;
 • Lyderystės-vadovavimo kompetencijų (11) profilis.