Žmonės svajoja apie geresnį darbą!

okaycv

Dalinė atranka

Ši paslauga tinka, kai reikia:
 • Populiarių profesijų darbuotojų;
 • Plačiai paplitusių darbuotojo kompetencijų, gebėjimų ir išsilavinimo.
Ši paslauga netinka, kai reikia:
 • Aukščiausio, aukšto ir vidutinio lygio vadovų;
 • Labai kvalifikuotų specialistų;
 • Retų „deficitinių“ profesijų darbuotojų;
 • Retų darbuotojo kompetencijų, gebėjimų ar išsilavinimo.
Paslaugos teikimo eiga:
 • Darbdavio situacijos išsiaiškinimas;
 • Paslaugos teikimo sutarties sąlygų suderinimas;
 • Tinkamų kandidatų paieška Personalo akademijos TOP CV sistemoje ir įvairiose CV duomenų bazėse;
 • Kandidatų, pateikiamų darbdaviui, sumotyvavimas;
 • 6-7 darbdavio reikalavimus lygiais “gerai” ir “labai gerai” atitinkančių kandidatų pristatymas.
Esminės sąlygos:
 • Paslaugos teikimo laikotarpis 14-30 kalendorinių dienų;
 • Apmokėjimas už paslaugą avansinis, pasirašius sutartį;
 • Paslaugos kaina nesusijusi su reikalavimų kandidatams sudėtingumo laipsniu ir pareigų kategorija;
 • Įdarbintiems kandidatams bandomojo laikotarpio garantija, pasirinkus Dalinę atranką, neteikiama.
Daugiau informacijos apie Jūsų unikalų atvejį suteiksime, užregistravus užklausą.