Žmonės svajoja apie geresnį darbą!

okaycv

TOP CV duomenų bazės taisyklės

Taisyklėse naudojami terminai

TOP CV duomenų bazė – CV Duomenų bazė, kurios paskirtis – naujų darbo pasiūlymų teikimas perspektyviems ir kvalifikuotiems specialistams Personalo akademijos vykdomose personalo atrankose.

Registruotas vartotojas – fizinis asmuo, TOP CV sistemoje registravęs savo CV ir gaunantis iš Sistemos administratoriaus naujus darbo pasiūlymus Personalo akademijos vykdomose personalo atrankose.

Sistemos administratorius – Personalo akademijos atsakingas asmuo, turintis tiesioginę prieigą prie Duomenų bazės ir ją vystantis.

1. Konfidencialumo politika.
1.1. Duomenų bazės CV duomenys tiesiogiai prieinami tik savo CV registravusiam Registruotam vartotojui ir Sistemos administratoriui, vystančiam Duomenų bazę.
1.2. Neregistruotiems vartotojams ir kitiems trečiųjų šalių asmenims Duomenų bazėje esantys CV matomi be asmeninių, kontaktinių ir profesinių duomenų.

2. Registruoto vartotojo pareigos ir teisės.
2.1. Registruotas vartotojas, užregistravęs savo CV Duomenų bazėje:
2.1.1. Sutinka iš Sistemos administratoriaus gauti prisijungimo slaptažodžius savo CV duomenų administravimui;
2.1.2. Sutinka iš Sistemos administratoriaus gauti naujus darbo pasiūlymus ir aktualią informaciją, susijusią su  profesinėmis ir asmeninėmis kompetencijomis bei karjera;
2.1.3. Savo CV skelbia tik tikrovę atitinkančią informaciją;
2.1.4. Gali teikti Sistemos administratoriui patarimus ir pastabas Duomenų bazės veikimo ir vystymo pagerinimui.

3. Sistemos administratoriaus pareigos ir teisės.
3.1. Sistemos administratorius, vystydamas Duomenų bazę, įsipareigoja:
3.1.1. Laikyti paslaptyje Registruoto vartotojo CV duomenis;
3.1.2. Teikti Registruoto vartotojo kandidatūrą personalo atrankose tik pateikus Registruotam vartotojui informaciją apie naujo darbo pasiūlymą konkrečioje įmonėje ir gavus Registruoto vartotojo raštišką sutikimą;
3.1.3. Suteikti Registruotiems vartotojams prisijungimo slaptažodžius savo CV duomenų administravimui;
3.1.4. Patalpinus Registruoto vartotojo CV Duomenų bazėje, Registruotam vartotojui atsiųsti el. paštu nuorodą patalpinto CV peržiūrai;
3.2. Sistemos administratorius, vystydamas Duomenų bazę, turi teisę:
3.2.1. Tobulinti Duomenų bazės funkcijas ir CV formatą, apie tai pranešant Registruotiems vartotojams;
3.2.2. Pateikti Registruotam vartotojui pasiūlymą atnaujinti CV esančią informaciją;
3.2.3. Siekiant pagerinti CV turinio kokybę, redaguoti Registruoto vartotojo CV, prieš tai pasikonsultavus su Registruotu vartotoju.