Žmonės svajoja apie geresnį darbą!

okaycv

Registracija

Svarbu:

  • TOP CV duomenų bazė naudojama tik Personalo akademijos specialistų paieškai ir atrankoms.
  • Asmenų CV neteikiami tretiesiems fiziniams ir juridiniams asmenims.
  • Už CV esančios informacijos slaptumo saugojimą Personalo akademija atsako pagal LR įstatymus.

Personalo akademijos direktorius
Kostas Zalatoris