Žmonės svajoja apie geresnį darbą!

okaycv


CV Nr. 9bea4f79

Išsilavinimas
2009 - 2011
2 m.
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Statybos ekonomikos ir verslo programa. Statybos inžinerijos magistro laipsnis
2002 - 2006
4 m.
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Statybos ekonomikos ir verslo specializacija. Statybos inžinerijos bakalauras
Darbo patirtis
2017.11 - 2018.06
7 mėn.
... (Įmonė)
Statybos projektų vadovė
Projektavimo eigos organizavimas ir valdymas, bendravimas su architektais, projektuotojais, rangovais, derinančiomis institucijomis; konkursų
organizavimas, derybų vedimas, rangovų atrankos kontrolė, sutarčių derinimas, jų vykdymo kontrolė; vidinio Projekto biudžeto planavimas/rengimas ir jo vykdymo kontrolė; įgyvendinimo grafikų rengimas ir jų įgyvendinimo kontrolė; visų dokumentų, reikalingų projektui įgyvendinti rengimas, organizavimas; projekto darbų koordinavimas/valdymas; projekto pakeitimų inicijavimas ir derinimas; vadovavimas projekto komandai; baigtų projektų pridavimas užsakovams ir valstybės priežiūros institucijoms; įmonės atstovavimas.
2015.03 - 2017.09
2 m. 6 mėn.
... (Įmonė)
Projektų vadovė
Gelžbetonio gaminių pardavimas – konkursinės medžiagos rengimas, projektinis derinimas, savikainos/pardavimo kainos skaičiavimas ir analizė, pasiūlymo teikimas, derybos, tęstinė komunikacija su Klientu, pardavimas.
Kainodaros/rinkodaros analizė.
Sutarčių rengimas, derinimas su Klientu ir įmonės skyriais (projektavimo, technologijų, gamybos, tiekimo), projektinės (PP, TP, DP) dokumentacijos tikrinimas, įvertinimas sutartinėms sąlygoms.
Gamybos organizavimas pagal sutartinius įsipareigojimus, projektinių pasikeitimų
fiksavimas bei derinimas.
Pardavimo pajamų mėnesinių planų rengimas pagal pasirašytas sutartis (pagal gaminių grupes) bei jų įgyvendinimas. Projektų pelningumo analizė. Savaitinio gamybos plano parengimas bei kontrolė. Gamybinio plano įgyvendinimo kontroliavimas, gaminių pristatymo į objektus pagal sutartyse numatytus tiekimo terminus/objekto poreikį organizavimas.
Įmonės atstovavimas objektuose ir prieš Klientą. Neatitikčių fiksavimas ir sprendimo teikimas bei darbų organizavimas. Atsiskaitymų pagal sutartyse numatytas sąlygas kontroliavimas ir vykdymas.
2013.06 - 2015.02
1 m. 8 mėn.
... (Įmonė)
Projektų vadovė
Organizuoti Projektų valdymo (PMP) principus įmonėje; sutikrinti sąmatas bei pasirašytas sutartis (priešprojektinė analizė); projektų vykdymui sudaryti
reikalingų asmenų komandą bei paruošti projektų užduotis padaliniams (projektavimo padalinys-inžinieriai, gamybos padalinys, kranų surinkimo padalinys, serviso padalinys); operatyviai spręsti visas iškilusias projektų problemas bei priimti teisingus sprendimus; nuolatos prižiūrėti, kontroliuoti ir užtikrinti projektų etapų WBS ir GANTT grafiko įgyvendinimą bei pasikeitmus (biudžetus, terminus, kokybinius reikalavimus, apimtis); ruošti ataskaitas apie vykdomus/einamuosius projektus Direktoriui; organizuoti bei vesti įmonės susirinkimus dėl einamųjų projektų klausimų tarp visų padalinių; organizuoti ir kontroliuoti projektų komponentų/medžiagų/prekių užsakymus bei užtikrinti jų savalaikį atvežimą (logistika) bei realizaciją (gamyba); nuolat tikrinti sunaudotus resursus, sandėlius ir vesti pastovią jų apskaitą; vykdyti projektų patvirtintų biudžetų (Budget Price/Actual Coast) ir terminų (Budget Time/Actual Time) kontrolę ir įgyvendinimą; išrašyti produkcijos lydinčius dokumentus (Invoice, Packing list etc.) bei organizuoti Muitinėje įforminimo procedūras; esant būtinybei ruošti sąmatas bei pasiūlymus.
2007.05 - 2010.11
3 m. 6 mėn.
... (Įmonė)
Projektų vadovo asistentė / Projektų vadovė
Statybos techninio bei darbo projekto dalių parengimo darbų organizavimas; Statybos Techninių Reglamentų nagrinėjimas; konkursų
organizavimas, sutarčių derinimas; rangovų, subrangovų (inžinierių), konstruktorių, architektų pateiktų techninių/darbo projekto dalių tikrinimas bei derinimas; projekto būtinosios dokumentacijos pateikimas ekspertams bei Valstybinėms institucijoms;
Statybos leidimų išdavimo etapų įgyvendinimas
Kalbų mokėjimas
Lietuvių Gimtoji kalba
Kalbėti Rašyti
Anglų Gerai Gerai
Rusų Puikiai Puikiai
Vokiečių Silpnai Silpnai
Profesiniai įgūdžiai Operacinės sistemos: Windows (įvairios versijos), Linux pagrindai.
Teksto redagavimas: Microsoft Office paketai, OpenOffice, Adobe Acrobat, FineReader ir kt.
Grafika: Adobe Photoshop ir įvairios kitos grafikos programos, AutoCAD, CraneMaster SWF.
Skaičiavimo programos: baigtinių elementų: Staad Pro, Matrix Frame;
matematikos: Mathcad, Statistica ir kitos.
sąmatų: SugarCRM, Sistela, Astera pagrindai, CraneMaster SWF.
Projektų valdymas:MS Project, Project Open, MS Dynamics NAV2009 (Navision), MS Dynamics NAV2013 R2 (Navision), SugarCRM, AGNUM, DVS, SBS.
Internetas: Http pagrindai.
Sertifikatai 2016 m. VGTU KVC. Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovės, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovės ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovės pareigas.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (išskyrus valstybinės reikšmės kelius ir geležinkelio kelią), inžineriniai tinklai, kiti inžineriniai statiniai.
Projekto dalys: konstrukcijų, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimas.

2014 m. Intelligent creation. PMP (Project Managment Professional) specializuoti Projektų vadovų rengimo kursai.

2014 m. Lean mokykla. Lean vadybos metodų mokymas ir įgūdžių valdymas praktikoje (gamybinėje įmonėje).

2016 m. CRC. Pardavimų strategija.
Asmeninės savybės Įžvalga, sisteminis mąstymas, analitika, objektyvumas, iniciatyvumas, greita orientacija, tikslo siekimas.
Kita papildoma informacija
B kategorijos vairuotojo teisės nuo 2004 metai.